Zgromadzenie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej zostało założone przez człowieka świeckiego bł. Edmunda Bojanowskiego żyjącego w latach 1814-1871. Początek Zgromadzenia datuje się od założenia dnia 3 V 1850 r. ochronki dla dzieci wiejskich w Podrzeczu k. Gostynia na ziemi wielkopolskiej. Działalność bł. Edmunda Bojanowskiego była owocem jego głębokiego życia wewnętrznego. Przede wszystkim był człowiekiem wiary i modlitwy. Szczególne miejsce w jego duchowości zajmowała Maryja – bo przecież Jej Imieniu i służbie poświęcił założoną przez siebie wspólnotę zakonną, oddającą się opiece nad dziećmi w ochronkach i służbie ubogim oraz chorym. 13 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował Edmunda Bojanowskiego, stawiając Go jako wzór chrześcijańskiego życia. Zgromadzenie założone przez bł. Edmunda Bojanowskiego jeszcze za jego życia rozwijało się w Wielkopolsce, Galicji, na Śląsku i w Królestwie Polskim, jednak działalność sióstr wkrótce spotkała się ze stanowczym sprzeciwem zaborców. Ceną dalszego istnienia ocalonych przed kasatą placówek był podział Zgromadzenia. W następnych latach stopniowo wyodrębniły się cztery autonomiczne tworzące Federację Zgromadzenia Sióstr Służebniczek: wielkopolskie z domem generalnym w Pleszewie, dębickie – z domem generalnym w Dębicy , śląskie – z domem generalnym we Wrocławiu, oraz starowiejskie z domem generalnym w Starej Wsi.

 

Obecnie Siostry Służebniczki Starowiejskie pracują w Polsce, innych państwach europejskich, a także w Afryce, Azji i Ameryce. Realizując charyzmat Założyciela, otwarte na potrzeby Kościoła, przystosowują swoją działalność do panujących warunków społecznych, pracując w duchu prostoty i miłości służebnej. Wśród dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie jest Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie. Organem prowadzącym placówkę jest prowincja łódzka Zgromadzenia z siedzibą w Łodzi.

 

 

 

Prowincja łódzka
ul. Biegańskiego 10
91 – 473 Łódź tel.: 42/6406043

Dom Generalny
Stara Wieś 460
36 – 200 Brzozów skr. poczt. 66
tel.: (013) 434-14-76 woj. podkarpackie

www.sluzebniczkinmp.pl