Cele placówki

Celem Domu Dziecka jest zapewnienie opieki i wychowania dzieci i młodzieży pozbawionej trwale lub okresowo opieki rodziny własnej, dla których nie znaleziono możliwości wychowania w rodzinie. Działalność opiekuńczo-wychowawcza placówki oparta jest na wierze w Boga, na wartościach chrześcijańskich oraz na wskazaniach wychowawczych Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. bł. Edmunda Bojanowskiego. Dom Dziecka zapewnia wychowankom: warunki do integralnego rozwoju osobowego, pomoc w nauce i usamodzielnianiu, troskę o zdrowie i rozwój fizyczny, tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, warunki do wykonywanie praktyk religijnych, utrzymywanie kontaktu z rodziną własną, wsparcie i pomoc byłym wychowankom. Organizacja pracy w placówce zmierza do stworzenia rodzinnej atmosfery, w której personel towarzyszy wychowankom we wzrastaniu osobowym, rozwoju psychofizycznym, emocjonalnym i duchowym, kompensując brak domu rodzinnego. Priorytetowym zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanków do przyszłych zadań życiowych, pomoc w zdobywaniu kultury osobistej i umiejętności współżycia w społeczeństwie, a także diagnoza psychologiczna i pedagogiczna. Opieka nad wychowankami zorganizowana jest w 4 grupach wychowawczych. Grupy wychowawcze funkcjonują jako odrębne „rodzinki” , maja charakter koedukacyjny i korzystają z odrębnych pomieszczeń. Tworzeniu rodzinnej atmosfery w Domu Dziecka sprzyja mała ilość wychowanków i warunki lokalowe w dwóch odrębnych budynkach, a także duży ogród z wydzielonym placem zabaw dla najmłodszych i boiskiem sportowym dla starszych wychowanków. Dla najstarszych wychowanków stworzono mieszkanie usamodzielnienia, mieszczące się na I piętrze w budynku przy wjeździe na posesję.