Hello world!

Z A P R O S Z E N I E na 90-lecie DZIEŁA Sióstr Służebniczek w Chotomowie

Dzień z Pociechami w Domu Dziecka.

6. 09.2014 r. dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Chotomowie zapisze się jako wspaniałe spotkanie z radosnymi ludźmi o wielkim sercu. W tym dniu gościliśmy u siebie zespół pracowników z Volkswagen Bank Polska SA. Z inicjatywy Zarządu narodził się ciekawy pomysł współpracy z naszą placówką, który zaowocował wsparciem finansowym dla następujących działań: przeprowadzenie warsztatów fotograficznych i plastycznych, udział w pokazach chemicznych, przeprowadzenie multi-turnieju i meczu piłki nożnej, poprawienie nawierzchni kostki brukowej, wyczyszczenie chodnika, wymalowanie ogrodzenie po obu stronach o łącznej długości 700 mb., zmontowanie altany ogrodowej i huśtawki oraz garaży, wykonanie nowej nawierzchni boiska sportowego z zastosowaniem sprzętu wielofunkcyjnego, całkowity remont placu zabaw z zamontowaniem walcowatego linarium i bujaków oraz odnowieniem starych, mocno zużytych sprzętów.

Wspólnie spędzony dzień był gorący i słoneczny ale przede wszystkim nacechowany niezwykłą atmosferą radości, wspólnych rozmów, rekreacji, wysiłku fizycznego, potu i ciekawych refleksji, które na długo zostaną w sercu każdego uczestnika. Ukoronowaniem pracowitego i cudownego dnia było podsumowanie prac przez posadzenie drzewka magnolii przy budynku Domu Dziecka oraz wspaniała niespodzianka dla wszystkich w postaci użyczenia samochodu Volkswagen Caddy na potrzeby placówki.

Dyrekcja Domu Dziecka wraz z pracownikami i wychowankami jest ogromnie wdzięczna Prezesowi Zarządu Panu Mikołajowi Woźniakowi, członkom zarządu Panu Ronaldowi Kulikowskiemu i Hendrikowi Eggers, zespołowi koordynującemu i liderom przygotowującym poszczególne odcinki współpracy oraz wszystkim pracownikom za wspaniałe świadectwo dobroci serca ludzkiego, hojność materialną i poświęcony czas.