Kontakt

Dom Dziecka

im. Ojca Świętego Piusa XI

ul. Piusa 69

05-123 Chotomów

tel./fax /0-22/ 772-62-27

e-mail :domdziecka@ddch.pl

Dyrektor placówki:

s. Stanisława Pociecha

Konto bankowe:
PKO BP 68102010130000010201297068