BNI kwiecień 2015

P O D Z I Ę K O W A N I E

Społeczność Domu Dziecka w Chotomowie z całego serca dziękuje grupie zrzeszonej w BNI Polska za zorganizowanie spotkania integracyjnego w naszej placówce, które odbyło się dnia 18.04.2015 r. Dzięki pracy i ofiarności 12 wolontariuszy znacznie zmienił wygląd skwer ogrodowy przed domem.