Dom dziecka w Chotomowie

About Us Image

Dom Dziecka

Dom Dziecka funkcjonuje bez przerwy od 1926 roku; Siostry Służebniczki dzieliły z dziećmi czasy gdy w latach trzydziestych ubiegłego stulecia z nadzieją patrzyły na rosnące mury nowoczesnego budynku, gdy w czasie wojny musiały dzielić lokum z niemieckim wojskiem, żyjąc w strachu, głodzie i tułając się, wreszcie po wojnie wychowując je, kształcąc, pracując w polu i teraz, prowadząc ich do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i towarzyszenie im w radościach i smutkach.

Wydarzenia